พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

ประชุม พบส.10

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น )
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ./ สสอ.อ่าวลึก
เข้าประชุม พบส.10 ที่ สสจ.

เข้าชม 250  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2556